עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » זכויות עובדים ודיני עבודה: פיטורין והתפטרות

זכויות עובדים ודיני עבודה: פיטורין והתפטרות

האם לעובד שהתפטר מגיעים פיצויים, כמה זמן לפני פיטורים יש לקיים שימוע והאם מעסיק יכול לבטל העסקה גם לאחר חתימת החוזה? עו"ד שאול הזנפלד עונה על שאלות הגולשים

כשיחסי עבודה מסתיימים זה אף פעם לא פשוט, אך לעובדים המסיימים לעבוד מגיעות זכויות שונות הנובעות מהאופן שבו הסתיימה העסקתם. אספנו עבורכם שאלות ששאלו גולשים אודות פיטורים והתפטרות, ואת תשובותיו של עו"ד שאול הזנפלד בנושא.האם מעסיק יכול לבטל העסקה לאחר חתימת החוזה?

 

שאלה: האם חוקי לא לשלם משכורת בגין עזיבה מוקדמת? 


"הגעתי למקום עבודה לתפקיד ניהולי שהוגדר לי מראש, אך בפועל ביצעתי תפקיד אחר שאינו הולם את כישוריי. כשהודעתי לבעל הבית שאני עוזב לאלתר הוא הודיע לי שאני מחויב לו ואם אני עוזב בתוך יום הוא לא ישלם לי משכורת. האם זה אפשרי? מה אומר החוק"?

תשובה: זו שאלה עובדתית מורכבת: מה בדיוק הוגדר לך, מה בדיוק עשית, מה היו הציפיות שלך. כמה זמן עשית את המוטל עליך? כיצד הגבת כשקיבלת את התפקיד, נסיבות ספציפיות וכדומה. בעיקרון , על פי חוק יש להעניק הודעה מוקדמת להתפטרות כפי שיש להעניק הודעה מוקדמת לפיטורים. משך ההודעה הוא פונקציה של תקופת העבודה או כקבוע בהסכם ההעסקה.

 

שאלה: האם התפטרות מזכה בפיצויים? 

"האם ניתן לקבל פיצויים גם כשמתפטרים או עוזבים מרצון"?

תשובה: על פי חוק עובד העוזב מיוזמתו לא זכאי לקבל פיצויי פיטורים, אלא אם ההתפטרות נובעת מהרעת תנאים או מנסיבות אחרות מיוחדות (כגון לידה, היבחרות לראשות עירייה, מעבר לישוב בקו העימות וכו'). יש מקרים בהם בחוזה ההעסקה נקבעות הוראות אחרות לעניין זה. יש לבחון אפוא גם את הוראות החוזה.


שאלה: האם התפטרות עם וותק מזכה בפיצויים? 

"התפטרתי ממקום העבודה לאחר 4 שנים. האם אהיה זכאית לפיצויים בגין ההתפטרות"?

תשובה: לא. אלא אם חלות נסיבות מיוחדות (מה שמכונה "התפטרות בדין פיטורים"). לשם כך יש לקבל בדיוק מהן נסיבות ההתפטרות.שאלה: עד כמה זמן לפני פיטורים יש לקיים שימוע? 

"לפי החוק, כמה זמן לפני פיטורים תקף השימוע? האם מעביד יכול להצהיר שהוא עשה שימוע לעובד חודש לפני הפיטורים"?

תשובה: השימוע לא נקבע בחקיקה אלא הוא פיתוח של הפסיקה. לכן אין מגבלות זמן. יש מגבלות של מהות. השימוע אמור להיות הליך לפני ההחלטה על הפיטורים. בדרך כלל ההחלטה על הפיטורים או הימנעות מפיטורים נופלת תוך ימים – שבועות ספורים. חודש זה זמן יחסית ארוך אבל אם יש סיבה כגון קושי בהחלטה / ניסיון לבחון אלטרנטיבות לפיטורים / תקופת חגים וחופשות וכיוב' – אין קושי בחלוף חודש וההחלטה תהיה תקיפה.שאלה: מהו טווח הזמן המינימלי להודעה מראש על פיטורים? 

"כמה ימים של הודעה מראש צריך לתת לפני פיטורים"?

תשובה: עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.שאלה: האם מעסיק יכול לבטל העסקה לאחר חתימת החוזה? 

"מה עושים במקרה בו נחתם חוזה עבודה ולאחר שבוע, כאשר עוד לא התחילה העבודה החדשה, מתקבלת הודעת ביטול והמעסיק אינו יכול להתחייב"?

תשובה: לאכוף על המעביד להעסיק אותך – זה בלתי אפשרי. לתבוע פיצויים על נזקים – אפשר, אבל חייבים להבין איזה נזקים נגרמו.

 

שאלה: מהן זכויות העובד בהתפטרות לטובת מעבר לחו"ל? 


"מהן הזכויות שלי במקרה של עזיבת מקום העבודה לטובת מגורים בחו"ל? האם מגיעים לי פיצויים"?

תשובה: כדי שהתפטרות תיראה כפיטורים עקב העתקת מקום מגורים חייב קודם כל להתקיים אחד משלוש אלה:

(א) לרגל נישואים

(ב) לישוב חקלאי

(ג) עקב נסיבות אחרות

"לרגל נישואים" ו"לישוב חקלאי" – זה רק למקום אחר בישראל (ובכפוף להתקיימותם של תנאים נוספים). הנסיבה היחידה מן ה"נסיבות אחרות" שמזכה עובד בפיצויים עקב העתקת מקום מגורים לחו"ל היא במקרה שהוא מצטרף לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חודשים לחו"ל בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קק"ל או קרן היסוד, והמעביד שלו סרב לאשר לו חל"ת.שאלה: האם חוקי לפטר עובד בגלל יציאה לחופשה? 


"הוחלט לפטר אותי כי החלטתי לצאת לטיול בזמן הלחוץ ביותר והמעביד ציפה כי אבין את הלך הרוחות ואמנע ממנו. האם סיבת הפיטורים מוצדקת"?

תשובה: גם אם זו הסיבה היחידה לפיטורים קשה להניח שזו תהיה ההנמקה הפורמאלית לפיטורים שתימסר לעובדת על ידי המעביד. יש להניח בוודאות גבוהה כי ההנמקה תסוב סביב אי שביעות רצון/רמת השקעה נמוכה/השתלבות לקויה וכו' וכו'. בהנחה שזו האמת גם מנקודת מבטו של המעביד (אין להוציא מכלל חשבון שיש לו סיבות נוספות לפיטורים) – יודעים אותה רק המעביד והעובדת. נדמה שיהיה מאוד קשה להוכיח אותה בבית הדין. שאלה: האם חובה לתת התראה מראש לפני התפטרות? 


"התפטרתי מהעבודה. האם אני מחויבת לתת 30 יום מראש? האם אני מקבלת פיצויים"?

תשובה: לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עובד במשכורת חודשית המתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת כמפורט להלן:

(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.אם מדובר בעובד בשכר (המקבל את שכרות על בסיס שעתי/יומי/קבלני ולא חודשי).

ההודעה המוקדמת שעליו לתת למעבידו הינה כמפורט להלן:

(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים. בהתפטרות אינך זכאית לפיצויים, אלא אם הוסכם אחרת במפורש.שאלה: כמה זמן התראה מראש יש לתת לפני התפטרות? 

"מהו טווח הזמן שאני חייבת לתת במידה ואני עובדת חודשיים במקום מסוים ורוצה לעבור למקום אחר? כמו כן, במידה ואני מתפטרת ואני חייבת למעסיק יומיים והוא מנחה אותי לשבת בבית, האם הוא מחויב לשלם לי את היומיים הללו"?

תשובה: יום אחד בגין כל חודש עבודה (בששת חודשי העבודה הראשונים). כן. המעביד חייב לשלם את שכרך בעד תקופת ההודעה המוקדמת שאת מוכנה להעניק לו אם הוא מוותר על עבודתך באותה תקופה (יומיים במקרה דנן).שאלה: האם מותר לפטר עובד ללא התראה מוקדמת? "המעביד האחרון הודיע לי טלפונית שעלי לסיים את עבודתי ולהחזיר את הרכב באותו היום, ללא שום הודעה מוקדמת. כמו כן הוא מסרב למסור לי מכתב התפטרות. מה לעשות"?

תשובה: ההתנהגות המתוארת עומדת בניגוד לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות. בפיטורין זכאי העובד לזכויות מסוימות שהן תלויות ותק. על מנת להבין מהן הזכויות ולתבוע אותן מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה.שאלה: האם שיחת פיטורים דינה כשימוע? 


"פוטרתי מעבודתי בחברת היי-טק. תהליך הפיטורים היה מהיר מאוד. נקראתי לחדרו של המנהל, שציין שעקב המצב וקיצוצים שמבוצעים בחברה, הם נאלצים בצער רב להיפרד ממני. להבנתי, תהליך זה אינו מהווה שימוע כלל. עבדתי בחברה פחות משנה לפני שפוטרתי. האם יש לי אפשרות משפטית כלשהי בעניין? מה מומלץ לעשות"?

תשובה: לעובד שפוטר ללא שימוע קמה עילה לתבוע את מעבידו בגין פיטורים שלא כדין. לאור העובדה שחלפה חצי שנה ממועד הפיטורים נדמה כי יהיה קשה לשכנע שהפיטורים היו שלא כדין.


שאלה: האם מותר למעסיק לעכב חיפוש עבודה בזמן העבודה? 

"פוטרתי מעבודתי ואני בתקופת ההודעה המוקדמת. האם הבוס הנוכחי יכול למנוע ממני לצאת בשעות העבודה לראיונות"?

תשובה: בתקופת ההודעה המוקדמת אמור המעביד לאפשר לעובד לצאת לראיונות עבודה מעת לעת ובלבד שלא תיגרם פגיעה לעבודה. מצד שני העובד מחויב לעבוד כרגיל. איך הדברים מסתדרים? הם לא. כשמדובר בעזיבה "ידידותית" אין בעיה להגיע להסכמה על קיום מספר ראיונות גם על חשבון שעות העבודה. העובד נשאר קצת יותר מאוחר או מגיע קצת יותר מוקדם והדברים מסתדרים. המעביד צריך לגלות מעט גמישות והעובד צריך להתאמץ באופן סביר לקבוע כמה שפחות ראיונות לשעות העבודה ולהשתדל למלא את החסר כדי שהעבודה לא תיפגע.

רוצים לדעת עוד? לחצו כאן כתבות נוספות בנושא זכויות עובדים

שתף