עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » זכויות עובדים: תנאי עבודה ונסיעות

זכויות עובדים: תנאי עבודה ונסיעות

מהו מספר השעות החוקי למשרה מלאה? האם מעסיק צריך לשלם לנו בעקבות תאונות עבודה? עו"ד שאול הזנפלד עונה על שאלות הגולשים

כעובדים, מגיעות לנו זכויות שונות הנוגעות לתנאי ההעסקה שלנו: החל מהיקף האחריות שלנו וכלה בתנאים הסוציאליים שלהם אנו זכאים. אספנו עבורכם שאלות ששאלו גולשים בנושא ואת תשובותיו של עו"ד שאול הזנפלד.


אם אקלע לתאונת עבודה - מה מגיע לי מהמעסיק?

שאלה: מהו מספר השעות החוקי למשרה מלאה? 


"מהו מספר השעות החוקי למשרה מלאה? כמה שעות שבועיות מקסימום יש למשרה מלאה"? 

תשובה: משרה מלאה לעובד במשכורת עומדת על 186 שעות חודשיות. למעשה לא מדובר בכמות שעות אמיתית בפועל מידי חודש בחודשו, אלא באופן חישוב שווי שעה לצרכים כמו חישוב ערך שעה נוספת. בפועל, כמעט אף פעם לא יהיה חודש שבו יהיו בדיוק 186 שעות עבודה (חופשים, חגים, היעדרויות וכדומה).

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, אורכו של שבוע העבודה הרגיל הוא 45 שעות ב- 6 ימי עבודה. צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה (בתוקף מחודש יולי 2000) קבע שאורכו של שבוע העבודה יעמוד על 43 שעות בלבד ב- 5 ימי עבודה.שאלה: האם מותר להשעות עובד לפני שימוע? "נשלחתי הביתה עד לשיחת שימוע, אך מאז עבר כבר יותר משבוע ולא נתנו לי משמרת אחת. האם מותר למקום עבודה להשאיר אדם באוויר לפי החוק מבלי להגיד לו מה קורה ומבלי לתת לו משמרות"?

תשובה: בוודאי שאסור. העובד זכאי לשכר כל עוד לא פוטר. במידה והעובד זכאי לשכר קבלני (לפי משמרות) על המעביד לספק לו את כמות המשמרות הממוצעת או לשלם לו תמורתן כאילו עבד.


שאלה: האם שינוי מיקום מקום העבודה פירושו הרעת תנאים? 


"לאחרונה הועבר מקום העבודה שלי לעיר אחרת. הדבר כרוך בהוספת שעת נסיעה לעבודה + תוספת נסיעה. האם מדובר בהרעת תנאים? במידה והמעביד אינו מעוניין להוסיף בשכר האם הדבר נחשב לפיטורין ואז אהיה זכאי לפיצויי פיטורין ודמי אבטלה"?

תשובה: יש כללים המזכים עובד להתפטרות בדין פיטורים במקרה של העתקת מקום מגורים למקום המרוחק ביותר מ- 40 ק"מ ממקום העבודה. אין כללים כאלה לגבי העתקת מקום העבודה אולם הפסיקה הכירה בהעתקת מקום העבודה, כמצב קלאסי של הרעת תנאים המזכה את העובד להתפטר בדין פיטורים.

ההרעה מתייחסת לשינוי משמעותי בתנאי העבודה, בסדרי העבודה, או במעמד העובד במקום העבודה. יש פסקי דין שקובעים כי העברה למקום עבודה מרוחק יותר (המרחק גדל ב - 27  ק"מ או מצריך נסיעה ב - 3 אוטובוסים) מהווה הרעת תנאים המזכה עובד בפיצויי פיטורים.שאלה: מהן הזכויות במקרה של הפסקת תשלומי אש"ל? 


"בהסכם שלי עם המעביד קיים מרכיב של אש"ל. לפני כ 6 חודשים קיבלתי מכתב כי תשלומי האש"ל שולמו בטעות ואי לכך מופסקים. לא עזרו לי כל ההפניות שלי להסכם בו מופיע כי התפקיד יש בו מרכיב של אש"ל. האם זו עילה לתביעת המעסיק? מה עליי לעשות מאחר ועברו כבר 6 חודשים"?

תשובה: אם מדובר בסכום מהותי (מעל 5% מן השכר הכולל) מדובר בהרעת תנאים. הרעת תנאים מאפשרת לעובד להתפטר בדין מפוטר. יחד עם זאת פרק הזמן הרב שחלף מאז השינוי מקשה על הטענה. יתכן כי במידה וקיים תיעוד של הפניות של העובד למעבידו בעניין זה עדין רשאי העובד להתפטר בדין מפוטר, אולם הדברים טעונים בירור ספציפי.שאלה: כמה זמן מותר לעובד להיות עובד כוח אדם? 


תשובה: לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם לא יועסק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים; [השר רשאי במקרים חריגים, להתיר העסקת עובד אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים, ובלבד שתקופת ההעסקה הכוללת אצל אותו המעסיק בפועל לא תעלה על חמישה עשר חודשים].

אם הועסק עובד כאמור אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים [או על תקופה נוספת שהוארכה כאמור] ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל, בתום תקופת תשעת החודשים או תקופת ההארכה, לפי העניין.שאלה: האם מגיעה לעובד הפסקה במהלך יום העבודה? 


"האם חלה על המעסיק חובה לתת לעובד הפסקה במשך היום? לכמה זמן"? 

תשובה: בכל יום עבודה של למעלה מ-6 שעות עובד זכאי להפסקה של 45 דקות מהן 30 דקות לפחות ברצף (יש תקנות מיוחדות לעבודה בשמירה או במשמרות) ובנוסף חייב לאפשר לו שימוש בשירותים והפסקות לתפילה.  שאלה: מהם התנאים סוציאליים המגיעים לעובד לפי חוק? 

 

תשובה: במגזר הפרטי: חופשה, מחלה, פנסיה, נסיעות, הבראה, הודעה מוקדמת, פיצויים ותוספת יוקר.שאלה: האם מעסיק יכול להתנער מטיפול בתאונת עבודה? 


"שברתי את הבוהן בזמן העבודה והמנהל ביקש שאטפל בנושא התביעה בעצמי. אם ביטוח לאומי לא יכיר בתביעה – האם אוכל לתבוע אותו ולקבל את מה שצריך ביטוח לאומי לשלם"? 

תשובה: בכל מקרה של תביעה בגין תאונת עבודה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טפסים החתומים על ידי המעביד. היה והמעביד ימאן לחתום על הטפסים פתוחה בפני העובד שנפגע האפשרות, כמובן, לנקוט כלפיו בצעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין.שאלה: מהן הזכויות בעבודה דרך חברת כוח אדם? 


"אני עובד דרך חברת כ"א 5 חודשים, אצל אותו מעסיק. מהן זכויותיי"? 

תשובה: על פי חוק העסקת עובדי על ידי קבלני כוח אדם לא יועסק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים; במקרים חריגים רשאי השר להתיר העסקת עובד אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים, ובלבד שתקופת ההעסקה הכוללת אצל אותו המעסיק בפועל לא תעלה על חמישה עשר חודשים.

הועסק עובד כאמור אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים (או על תקופה נוספת שהוארכה לפי האמור) ייחשב העובד כעובד המעסיק בפועל, בתום תקופת תשעת החודשים או תקופת ההארכה, לפי העניין. נחשב עובד של קבלן כוח אדם כעובדו של המעסיק בפועל, יצורף ותק העובד בתקופת העסקתו על ידי קבלן כוח האדם אצל אותו מעסיק בפועל, לוותק העובד בתקופת העסקתו אצל המעסיק בפועל. אגב: החוק לא חל על עובדים בענף המחשוב.


שאלה: כמה שעות כולל החוק ביום עבודה בחול המועד? 


"האם בחול המועד יום העבודה הוא 7 שעות במקום 8.3 ואז זה נחשב יום עבודה, או שצריך לעבוד רגיל"?  

תשובה: חוקי העבודה אינם מתייחסים לשעות העבודה בימי חול המועד. לכן לפי החוק יש לראות בימי חול המועד ימים רגילים לענין שעות העבודה. יוער כי יש הסכמים קיבוציים שבהם נקבע יום עבודה מקוצר לחול המועד וכן קיימים מפעלים בהם קיים נוהג לגבי יום עבודה מקוצר בחול המועד.

יום חופשה בחול המועד פסח דינו כיום חופשה מלא. בלי קשר אגב למספר שעות העבודה בחול המועד מאחר וחוק חפשה שנתית אינו עוסק בחלקי יום. כלומר, עובד שנעדר יום מלא מן העבודה (וחול המועד בכלל זה) יראו את היעדרותו כיום חופש מלא (בלי קשר לכמות השעות שאותו יום עבודה כולל - אלמלא החופשה).

 

המידע האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין. בכל מקרה יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום המסוים. 

רוצים לדעת עוד? לחצו כאן למידע נוסף בנושא זכויות עובדים

שתף