עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » זכויות עובדים: זכויות של עובדים מהבית

זכויות עובדים: זכויות של עובדים מהבית

מהו הדין במצב בו האדם עובד מביתו ולא "מחתים כרטיס" כמקובל? עורך דין עונה לשאלות בנושא