עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » דמי הבראה: מה הם, ואיך תחשבו את הסכום המגיע לכם?

דמי הבראה: מה הם, ואיך תחשבו את הסכום המגיע לכם?

הקיץ מגיע, ואיתו דמי ההבראה. אם כבר הספקתם לצבור וותק של שנה בעבודה עד מועד התשלום, הגיוני שגם לכם מגיע

אז מהם דמי ההבראה? מדובר בסכום המשולם לעובדים, בדרך-כלל בחודשי הקיץ יוני או יולי, שנועד למימון נופש לעובד. הדבר הינו בגדר חוק ולא נובע מרצונות הספונטני של המעסיק שלכם.
 
דמי הבראה: איך מחשבים וכמה ימים מגיעים לי?

כמו כן, התשלום תלוי בשנות הוותק של העובד, הקובעים את כמות ימי ההבראה שלהם הוא זכאי, וכן בתעריף יום הבראה המתעדכן משנה לשנה.
במגזרי המשק השונים קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה שמגדירים את כמות ימי ההבראה המגיעה לכל עובד.
ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית ללשכת התאום של הארגונים הכלכליים, הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק שלגביהם אין הסכם ספציפי.
ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר דמי הבראה, וצו ההרחבה אשר החיל את ההסכם על כלל המשק(*) קובעים את הכללים לתשלום דמי הבראה לעובדים במשק.


איך מחשבים את גובה דמי ההבראה?


בהתאם לחוזר ההסתדרות מיום 05/07/2015 מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי/עסקי, החל מיום 1.7.2015, ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה.

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בעניין תשלום דמי הבראה. מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:

בתום שנת העבודה הראשונה: 5 ימי הבראה.
עבור שנת העבודה השנייה והשלישית: 6 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית: 7 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15: 8 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19: 9 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-20 ואילך: 10 ימי הבראה לכל שנה.


יצאתם לחל"ת? התקופה לא תחושב. חופשת לידה דווקא כן


בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק.
למען הסר ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.


מתי תראו את הכסף?


מקובל לשלם את דמי ההבראה באחד מחודשי הקיץ. ליתר דיוק - מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
 

שאלות ותשובות לגבי דמי הבראה

 

"אני עובדת במשרה חלקית, האם גם לי מגיעים דמי הבראה?"


בהחלט, לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.


"במועד תשלום דמי ההבראה, טרם מלאה לי שנת וותק בעבודה, כמה ישולם לי בשנה הבאה?"


עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.


"האם אצטרך להוכיח כי השתמשתי בדמי ההבראה עבור נופש?"


העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.
עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעסיק, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.


רגע, לא שילמו לכם דמי הבראה ממקום עבודה נוכחי או קודם?


אם המעסיק לא שילם לכם דמי הבראה, או שדמי הבראה ששולמו לכם היו חלקיים, אתם יכולים לתבוע אותו בבית הדין האזורי לעבודה.
במידה וכבר אינכם מועסקים באותו מקום עבודה, באפשרותכם לתבוע, בתנאים הבאים:

אם תגישו תביעה לאחר שכבר נותקו יחסי עובד-מעביד ביניכם (אחרי שסיימתם לעבוד), תוכלו לתבוע דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות, ועל פי התעריף שלהן (שנת עבודה 1-2 - ראו בטבלה).

אם אתם עדיין במסגרת יחסי עובד מעביד, ואפילו בתקופת ההודעה המוקדמת, תוכלו לתבוע דמי הבראה עד 7 שנים לאחור. עם זאת, יש לזכור כי תביעת מעסיק קיים אינה צעד פשוט ולפעמים עשויה לחרב את היחסים עם מקום העבודה לעד.

*אין בכתוב כדי להחליף חוות דעת מקצועית
 
שתף