המדריך השלם לדמי אבטלה – זכויות עובדים

פוטרתם? נכנסתם למעגל המובטלים? כדי להקל עליכם בתהליך הבירוקראטי, אספנו עבורכם את כל המידע המשפטי בנושא דמי אבטלה. לשירותכם

רבים מאיתנו חשים לא בנח לקבל דמי אבטלה בעיקר משום שקשה לנו להודות שאנחנו כרגע מובטלים וזקוקים לעזרה כספית. אך דמי אבטלה הם קרש ההצלה שלכם לזמן שבו אתם נמצאים בתהליך חיפוש עבודה, ולא כדאי לוותר עליהם במידה ואתם זכאים להם, שכן כך תוכלו לחפש עבודה בראש שקט ולא להתפשר על עבודה רק משום שאתם חייבים כסף.

אמיר גבאי,
רו"ח מומחה למיסוי ופרישה, מנהל אתר האינטרנט
פיטורים ותכנון מס, מנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ עונה על מספר שאלות בנושא דמי אבטלה.

איך מקבלים דמי אבטלה?
בזמן שאתם מחכים לשיחה מהמעסיק הבא: נצלו את דמי האבטלה המגיעים לכם

 


דמי אבטלה: מה זה בעצם?

 

 

דמי אבטלה הם תשלומי ביטוח, המגיעים למי ששילם את "הפרמיה החודשית", כלומר דמי ביטוח לאומי. למרבה הצער, למי שעבד תמיד, שילם כל חודש סכומים מכובדים לביטוח לאומי, ונזקק לראשונה בחייו לדמי אבטלה, מדובר בתשלומים מאכזבים למדי. הפער בין מה שמשלמים כשלא צריכים לבין מה שמקבלים כשכן צריכים יכול להיות מקומם, הן מבחינת התשלום החודשי והן מבחינת סך מה שניתן לקבל. לכן, חשוב לראות בדמי האבטלה קרש הצלה, ולא חוף מבטחים. הם יאפשרו לכם לצוף במשך תקופה מסויימת, וזהו.

 

 

למי מגיעים דמי אבטלה?


כדי להיות זכאי לדמי אבטלה צריך לענות על מספר קריטריונים בסיסיים: צריך להיות תושב מדינת ישראל, בגיל שבין 18 לגיל הפנסיה, מובטל, הרשום בלשכת התעסוקה. וצריך גם לענות על כמה קריטריונים יותר ספציפיים:

א. לעבוד ולשלם ביטוח לאומי במשך תקופה כוללת של שנה, במשך השנה וחצי שקדמו לתקופת האבטלה (כלומר 360 יום, 300 יום לעובד יומי, מתוך 540 יום).
או: להיות חייל משוחרר (או מתנדבת שסיימה שירות לאומי) עד שנה לאחר השחרור.

ב. מי שהתפטר מרצונו ללא סיבה הולמת לדעת ביטוח לאומי יאלץ להמתין 90 יום עד שיהיה זכאי לדמי אבטלה. מי שהוצעה לו עבודה וסירב לא יקבל דמי אבטלה במשך 90 יום מהסירוב וגם ינוכו לו 30 ימי דמי אבטלה.

ג. יש להמתין שתחלוף לפחות שנה מיום הגשת הבקשה הקודמת לדמי האבטלה.

מובטלים שסיימו את תקופת דמי האבטלה ואין להם כל אמצעי מחיה זכאים לדמי הבטחת הכנסה. 

 

 

מתי יש להגיש את התביעה לדמי אבטלה?
                            

 

את התביעה לדמי אבטלה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום, שבו התייצבת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה. מי שיגיש תביעה לאחר המועד הזה ונמצא זכאי לדמי אבטלה, לא ישולמו לו דמי אבטלה בעד התקופה שקדמה ל- 12 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה. 

 

מהי תקופת הזכאות המרבית לדמי אבטלה?


* מובטל שמלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים (תלוי - בן זוג שאינו עובד וילד עד גיל 18) - ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 175 ימים לכל היותר.
* מובטל שמלאו לו 35 שנים, או שעדיין לא מלאו לו 35 שנים ויש עמו שלושה תלויים - ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 138 ימים לכל היותר.
* מובטל שמלאו לו 25 שנים, או שעדיין לא מלאו לו 35 שנים ואין עמו שלושה תלויים - ישולמו לו דמי אבטלה לתקופה של 100 ימים לכל היותר.
* זכאי לדמי אבטלה, הלומד בהכשרה מקצועית, והשכלתו פחותה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו גם בעד התקופה, שעולה על ימי האבטלה המרביים המגיעים לו, אך לא יותר מ-138 ימים.
* (לגבי חיילים, שירות לאומי ומובטלים עד גיל 25 ראה מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי).


                        
האם ניתן לקבל דמי אבטלה כשמקבלים באותה העת קצבה או פנסיה חודשית?

לפי סעיף 175 ל- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 מי שזכאי לדמי אבטלה ובאותו הזמן יש לו הכנסה מקצבה או פנסיה חודשית - יקוזזו דמי האבטלה להם הוא זכאי עד לגובה הקצבה או הפנסיה החודשית, כך שבאופן מעשי רק במקרים בהם הפנסיה או הקצבה החודשית נמוכה משיעור דמי האבטלה להם הוא זכאי ייתכן ויוכל לקבל דמי אבטלה חלקיים (והכל על פי כללי החישוב לפי חוק הביטוח הלאומי).

מצד שני, לפי תחזית הביטוח הלאומי לשנת 2009 רק רבע מהמובטלים יהיו זכאים לדמי אבטלה ולכן, חשוב שתבדקו האם אתם זכאים ומה עליכם לעשות כדי לקבל דמי אבטלה.

 

האם הלשכה מפנה אותי לעבודה?

 

 

לשכת העבודה יכולה להפנות מובטל לעבודה "מתאימה": התואמת את סוג העבודה בה עבד המובטל בשלוש השנים הקודמות, או את הכשרתו המקצועית או את השכלתו, ובתנאי שהעבודה תואמת את בריאותו וכשרו הגופני, שהשכר בה אינו נמוך מדמי האבטלה להם זכאי הפונה ושהיא במרחק של עד 60 ק"מ ממקום המגורים. לגבי צעירים מגיל 35, שפנו ללשכה לפני חודשיים ומעלה, כל עבודה "מתאימה" והלשכה רשאית להציע להם אותה. מי שסירב לעבודה מתאימה או הכשיל את מועמדותו מול המעסיק הפוטנציאלי, לא יקבל דמי אבטלה במשך 90 יום מהסירוב וגם ינוכו לו 30 ימי דמי אבטלה.

 

 

האם יכולים לסרב לשלם לי דמי אבטלה?

 

 

לשכת התעסוקה יכולה להודיע למובטל כי הוא אינו זכאי לדמי אבטלה (אפילו זמנית), על רקע התפטרות שאינה מוצדקת, סירוב לעבודה או סיבה אחרת. גם אם מדובר בדחיה זמנית, צריך להמשיך ולהגיע ללשכת התעסוקה להחתמת הכרטיס כדי לשמור על זכאותכם. במידה והחלטתם כי הסירוב לדמי אבטלה אינו מוצדק, ניתן להגיש ערעור לועדת ערר בתוך שבוע מהיום בו קיבלתם את הודעת הסירוב. כדי להגיש ערעור יש לבקש טופס ערעור מפקיד התעסוקה, למלא ולהחזיר לפקיד (לאחר שהכנתם לעצמכם עותק). הפקיד אינו רשאי לסרב לבקשת הערר. ועדת הערר מתכנסת לפחות אחת לחודש, והמערער יקבל הזמנה לדיון בענינו. כל צד רשאי לזמן אנשים נוספים מטעמו, והמערער יכול גם להיות מיוצג על ידי עורך דין. החלטת ועדת הערר נשלחת למערער בדואר. במיקרה ולא קיבלו את הערעור שלכם? זו לא סוף הדרך. אפשר להגיש ערעור נוסף בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה.

 

 

האם לשכת התעסוקה מציעה הכשרה מקצועית בתקופת האבטלה?

 

הן משרד התמ"ס (באמצעות האגף להכשרה מקצועית) והן משרד העבודה והרווחה מספקים יעוץ בנושא מקצוע וקורסי הכשרה והסבה מקצועית.

באמצעות קורסי הכשרה מקצועית ניתן ללמוד מקצועות בענפי המחשב, חשמל ואלקטרוניקה, מלונאות, רכב, בניין ועוד. מדובר במסגרת לימודים מלאה לתקופה של 3 חודשים עד שנה, וסיומם מקנה למשתתפים תעודת גמר או תעודה מקצועית, בהתאם לנלמד. מי שהופנה להכשרה מקצועית ע"י לשכת התעסוקה יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת הקורס (אך לא מעבר לתקופת המקסימום לתשלום דמי אבטלה המגיעה לו).

 

דברים שחשוב לדעת:

 

* עבור 5 ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של 4 חודשים רצופים, לא ישולמו בעדם דמי אבטלה.
ימי אבל וכן 30 ימי מחלה, שאירעו בתקופת האבטלה, ישולמו בעדם דמי אבטלה; בעבור 2 ימי המחלה הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם כן נמשכה המחלה 12 ימים רצופים לכל הפחות. על המובטל להציג לפקיד ההשמה של לשכת שירות התעסוקה אישור על מחלתו ממוסד רפואי מוסמך. המשתתף בהכשרה מקצועית ימציא את אישור המחלה למרכז ההכשרה שבו הוא לומד.    
     
* מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, ללא הצדקה, יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה.
  
* מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה, והוא סירב לקבלה, או מי שהלשכה הציעה לו הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, וסירב, יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב כאמור, ויופחתו לו 30 ימים ממניין הימים המגיעים לו.

                                                    


אין במאמר המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. 

 

למחשבון דמי אבטלה לחץ/י כאן >>>

 

שתף