זכויות עובדים: עבודה בשני מקומות במקביל

עובדים בשני מקומות במקביל? כל מה שאתם צריכים לדעת על זכויותיכם, תיאום מס, ביטוח לאומי וכדאיות כלכלית

במקרים רבים אנו מוצאים את עצמנו עובדים בשני מקומות עבודה בו זמנית - משיקולים כאלו ואחרים. על מנת שנפיק את המיטב משני מקומות העבודה גם יחד, שלא נשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ביתר ושזכויותינו לא יפגעו - עלינו לשים לב לכמה נקודות חשובות. אמיר גבאי, רואה חשבון, נותן דגשים חשובים ועונה לכמה שאלות נפוצות בנושאים אלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם מגיע לכם החזר מביטוח לאומי במצב של עבודה בשני מקומות במקביל?

תאום מס הכנסה


שאלה: אם אני מועסק בשני מקומות עבודה בו זמנית האם עליי לשלם מס הכנסה גבוה יותר מאדם אחר העובד במקום עבודה אחד ומרוויח את אותה ההכנסה ברוטו?
תשובה: לא, לשם כך נועדו תאום מס הכנסה ותאום דמי ביטוח לאומי.
בתחילת כל שנה או בעת הצטרפותנו למקום עבודה נוסף עלינו לבצע תאום מס בין המשכורת ממקום העבודה האחד לבין המשכורת ממקום העבודה השני.

תאום המס מבוצע על ידי משרדי מס הכנסה (פקיד השומה) אליו אנו שייכים, לפי איזור מגורינו. תאום המס צריך להתייחס גם להפרשות הסוציאליות במקום העבודה החדש ולהטבות המס המגיעות לנו כגון נקודות זיכוי. 
איך המעסיק שלנו יכול לדעת שאנו עובדים במקום עבודה נוסף ? יש לשים לב כי במילוי טופס 101 בתחילת כל שנה או בעת הצטרפותנו למקום עבודה חדש אכן ציינו בטופס כנדרש מאיתנו על פי החוק, כי יש לנו הכנסה נוספת.
מה קורה כאשר דיווחנו למעסיק השני שלנו כי אנו עובדים כבר במקום עבודה אחד (ראשון) אך טרם המצאנו עבורו אישור על תאום מס מפקיד השומה? המעסיק השני ינכה ממשכורתנו את שיעור המס השולי המקסימלי החל על יחיד כ-47% (נכון לשנת המס 2008) וזאת עד להמצאת אישור על תאום מס.
מומלץ לבצע בדיקה שנתית להחזרי מס למקרים בהם קיימת סבירות כי נוכה מהכנסותינו מס הכנסה ביתר ו/או לא ביצענו תאום מס בזמן.

 

תאום דמי ביטוח לאומי


יש לבצע תאום דמי ביטוח בכל אחד מהמקרים הבאים:
- הכנסתנו אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ- 4,598 ₪ לחודש (החל ב-01.01.2008), שהיא 60% מהשכר הממוצע במשק.
- הכנסתנו הכוללת מעבודה שכירה בשני מקומות העבודה גם יחד בסך הכל עולה על מקסימום ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח 36,760 ש"ח לחודש (החל ב-01.01.2008).
- עובדים העונים על אחד מהתנאים האלה, שלא מסרו למעסיק אישור על ניכוי במקור (של דמי ביטוח לאומי) בשיעור שונה, ומהמשכורת שלהם נוכו דמי ביטוח עודפים, זכאים להחזר דמי ביטוח ועליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי ביטוח.

 

חובות וזכויות במסגרת יחסי עובד מעביד


ללא קשר לתאום מס הכנסה או תאום דמי ביטוח לאומי - מומלץ לקבל אישור בכתב מהמעסיק שלנו ו/או לפחות ליידע  אותו כי אנו עובדים בעבודה נוספת. במקרים רבים ישנה התייחסות ספציפית לנושא בהסכם העבודה עליו חתמנו בעת ההצטרפות למקום העבודה – מומלץ לשים לב לכך.

 

כדאיות כלכלית והשוואות


כל השוואה שאנו עושים לגבי הכדאיות הכלכלית בעבודה במקום עבודה נוסף, יש לבצע את ההשוואה לאחר כל הניכויים, בערכים נטו ולא בברוטו!

 

זכויות נלוות לשכר


שאלה: במידה ומוצעת לי קרן השתלמות בשני מקומות העבודה – האם אני יכול לדרוש משני המעסיקים להפקיד לי את הכספים לאותה קרן השתלמות ?
תשובה: לא ניתן להפקיד את הכספים לאותו חשבון העמית בקרן אולם אין לכך חשיבות מאחר והוותק של הקרן שתאריך פתיחתה המוקדם מבין שתי הקרנות "תופס" גם לגבי הקרן השנייה (כל עוד לא נמשכו כספים), בהקשר זה נדגיש כי גם לעניין דמי הניהול אין לכך חשיבות, מאחר והם נגבים כשיעור (אחוז) מסך הכספים הצבורים בקרן. נהפוכו, אף נגדיל לעשות אם נחלק את הכספים שלנו בין שני גופים פיננסיים שונים מאחר וזאת אחת הדרכים המעשיות לפזר סיכונים.

שאלה: בחודש ינואר 2008, בעקבות כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי לפנסיית חובה, שני המעסיקים שלי הציעו לי להצטרף לקרן פנסיה – האם אני יכול לדרוש משני המעסיקים להפקיד לי את הכספים לאותה קרן פנסיה?
תשובה: לא ניתן להפקיד את הכספים לאותו חשבון העמית בקרן הפנסיה אולם בהחלט ניתן להפקיד את הכספים לאותה קרן הפנסיה, לעניין אחזקת שני חשבונות עמית במקביל באותה קרן פנסיה, אין לכך חשיבות מאחר ובמהלך תקופת העבודה עד למועד הפרישה או אף בעת הפרישה ניתן להעביר את הכספים לקרן פנסיה אחרת, לאחד את הכספים ולקבל משני החשבונות גם יחד פנסיה חודשית, לעניין דמי הניהול – מאחר והם נגבים כשיעור (אחוז) מסך הכספים הצבורים בקרן ו/או מסך התשלום החודשי לקרן, אין לכך משמעות כספית.

שאלה: האם שני המעסיקים מחויבים להעניק לי זכויות נלוות לשכר כגון: חופשה,מחלה והבראה?
תשובה: בהחלט, כל מעסיק מחויב להעניק לך את הזכויות להן אתה זכאי על פי חוק – בגין השכר המשולם על ידי כל אחד מהם, בנפרד.

ביטוח אובדן כושר עבודה


מומלץ לדאוג בין היתר לכיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה ולהגן על שני מקורות ההכנסה, אולם יש לשים לב כי גובה הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה אינו חורג משיעור של 75% מסך ההכנסה הכוללת (ברוטו) משני המעסיקים גם יחד.

פיצויי פיטורים


יש משמעות לעבודה בשני מקומות בו זמנית לעניין הזכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים – דהיינו תקרת הפטור בגין תקופת עבודה בה עבדנו במקביל אצל שני מעסיקים תינתן פעם אחת בלבד לגבי שני המעסיקים גם יחד. (10,500 ₪ לכל שנת עבודה נכון לשנת 2008 או משכורת חודשית לכל שנת עבודה, כנמוך מביניהם).


* האינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתכם להתייעץ לפני כל פעולה.


הכותב הוא מומחה למיסוי ופרישה, מנהל אתר האינטרנט פרישה ותכנון מס
, מנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ

שתף