עולם העבודה - מאמרים » מדור קורות חיים » אל תצאו לדרך בלי ממליצים ומכתב המלצה מנצח

אל תצאו לדרך בלי ממליצים ומכתב המלצה מנצח

מעבר למה שאתם כותבים על עצמכם בקורות החיים - המלצה מאנשים שכבר עבדו איתכם בעבר - מהווה עדות אישית עליכם ועל העבודה עמכם.