אולג'ובס » עולם העבודה - מאמרים » מדור קורות חיים » איך מסבירים מצבים בעייתיים בקורות החיים?

איך מסבירים מצבים בעייתיים בקורות החיים?