עולם העבודה - מאמרים » מדור ראיון עבודה » זכויות עובדים: רוצים לדעת איך הלך לכם ביום המיון? אתם יכולים

זכויות עובדים: רוצים לדעת איך הלך לכם ביום המיון? אתם יכולים

הנחיה חדשה של משרד המשפטים קובעת: תוצאות מבדקי ימי מיון יועברו למועמדים