עולם העבודה - מאמרים » מדור ראיון עבודה » זכויות עובדים: רוצים לדעת איך הלך לכם ביום המיון? אתם יכולים

זכויות עובדים: רוצים לדעת איך הלך לכם ביום המיון? אתם יכולים

הנחיה חדשה של משרד המשפטים קובעת: תוצאות מבדקי ימי מיון יועברו למועמדים

 

מועמדים רבים מופנים לימי מיון. במהלך יום מיון, עוברים המועמדים פעילויות שונות כגון הצגה עצמית, דינאמיקה קבוצתית ומשימות קצובות בזמן. הפעילויות שכולל יום המיון עשויות לארוך כמה שעות ואף חצי יום כשבסופו מתקבלת תשובה חיובית או שלילית. עד לאחרונה, המועמדים שהשקיעו מזמנם להגעה ולהשתתפות ביום המיון לא יכלו לקבל שום משוב שהוא לגבי סיבת אי התאמתם לתפקיד.


 

ההנחיה שפורסמה ביום 1.3.12 קובעת כי מועמד לתפקיד, אשר לדרישת מעסיק השתתף ביום מיון אצל המעסיק או בחברת השמה וגיוס עובדים, יהיה זכאי לקבל את תוצאות יום המיון בלא תשלום, וכי תוצאות יום המיון ימחקו לפי דרישתו. הנחיית משרד המשפטים מתבססת על חוק הגנת המידע, המאפשר לאדם להיחשף למידע הנוגע אליו והשמור במאגר מידע וחוק הפרטיות.

 מניעת שימוש לא חוקי במידע

בדברי ההסבר להנחיה החדשה, מנמק משרד המשפטים כי מועמדים לתפקיד משתתפים בימי מיון לדרישת מעסיק פוטנציאלי ללא בחירה חופשית אמיתית. משרד המשפטים מניח כי מעמדו של המועמד לתפקיד הינו נמוך ביחס למעמד המעסיק, עובדה הגוזלת ממנו את ההסכמה החופשית להשתתף ביום מיון. בנוסף, מבדיקה שנערכה במכוני מיון עובדים, נמצא כי במידע הרב שנאסף אודות המועמד לתפקיד, והחוסה תחת חוק הגנת הפרטיות, לעיתים נעשה שימוש לא חוקי, על ידי מסירתו למעסיקים נוספים, שלא בהסכמת המועמד.

השימוש במידע – לצרכי המעסיק בלבד

הנחיית משרד המשפטים מתבססת על כך שמכוני הגיוס וההשמה עורכים את יום המיון לבקשת המעסיק ועל כן המידע שברשותם הוא מידע המוחזק על ידם, אך המעסיק הוא בעליו. משכך, אין מכוני הגיוס רשאים לעשות במידע שאספו אודות מועמדים כבשלהם, והשימוש במידע אודות המועמד יעשה לצרכי המעסיק בלבד.

על מנת שתיווצר מערכת התקשרות נפרדת בין המועמד לבין מכון ההשמה, שתאפשר למכון ההשמה לעשות במידע אודות המועמד שימוש לצרכיה, יש צורך בקבלת הסכמה מפורשת של המועמד. הסכמה זו אמורה להיות נפרדת מהסכמת המועמד כלפי המעסיק להשתתף ביום המיון, אף אם המועמד נתן הסכמתו למעסיק להתיר למכון ההשמה לעשות שימוש במידע לצרכיה.

יתרה מכך, את ההסכמה הספציפית של המועמד, שתינתן למכון הגיוס לעשות במידע לצרכיה, על מכון ההשמה לבקש מהמועמד רק לאחר שנדחה על ידי המעסיק ששלח את המועמד למבדקי הגיוס. זאת, על מנת להבטיח את חופשיות קבלת ההחלטה על ידי המועמד, באם להעניק למכון הגיוס אישור ספציפי אם לאו.

זכות המועמד לדעת - עיון בתוצאות המבדקים

משרד המשפטים נסמך על חוק הגנת הפרטיות בקובעו את ההנחיה המאפשרת למועמד לעבודה לעיין בתוצאות מבדקי יום המיון שנערך לו. הזכות לעיון בתוצאות מבדקי המיון מטרתה גם ביקורת על מהימנותם. לאחר תום השימוש שהותר לעשייה בתוצאות מבדקי יום המיון, ימחקו הנתונים שנאספו אודות המועמד.

ומה טענתם של מכוני ההשמה והמיון? מכוני ההשמה והמיון טוענים כי חשיפת תוצאות מבדקי המיון למועמדים תפגע באיכות המבדקים הנערכים להם, שכן הבודקים יחושו פחות חופשיים לבטא את דעתם האותנטית על המועמד, מחשש שהמידע הרגיש יגיע לידיו - הדבר נכון בעיקר לגבי המבדקים הפסיכולוגיים.

הכותב היא עו"ד פלי הלפרן, מצוות הכותבים של אתר הפורומים המשפטיים – הנותן מענה על ידי עורכי דין, נוטריון, טוען רבני ועוד, למאות גולשים מדי יום

 

שתף