עולם העבודה - מאמרים » מדור חיפוש עבודה » דרישות חובה מול דרישות יתרון במודעות הדרושים

דרישות חובה מול דרישות יתרון במודעות הדרושים

מגייסים מציינים דרישות מפורטות בתיאור המשרה, מסיבה טובה – הם רוצים לקבל רק קורות חיים רלוונטיים