עולם העבודה - מאמרים » מדור חיפוש עבודה » האם כדאי לצאת לעבוד אחרי גיל הפרישה?

האם כדאי לצאת לעבוד אחרי גיל הפרישה?

להחלטה אם לעבוד אחרי גיל הפרישה יש השלכות רבות, הן על החיסכון הפנסיוני והן על הזמן הפנוי שחיכינו לו כל השנים. מהם ההיבטים שיש להתחשב בהם?