עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » תלושי שכר - חוק חדש במשק, אל תשכחו לבדוק את השינוי!

תלושי שכר - חוק חדש במשק, אל תשכחו לבדוק את השינוי!

החודש מהפכת תלושי המשכורת יצאה לדרך - תלוש שכר משופצר, שקוף, ברור והוגן יותר

תלוש השכר החודשי  - כמה מכם באמת קוראים אותו? האם אתם עוקבים אחרי הסעיפים השונים בתלוש השכר, ובודקים שהם אכן מקיימים את זכויות העובדים שלכם? ואולי אתם מדלגים ישר לסכום נטו כדי לבדוק שזה אכן הסכום שהועבר לחשבון הבנק שלכם? חשוב לעקוב אחרי תלושי שכר ולהבין מה משמעות השינויים.

אם עד עכשיו תלושי השכר שלכם נראו לכם כמו מסמך רשמי עמוס בפרטים ומספרים שקשה לפענח, ואם עד כה קבלתם שכר גלובלי אחיד ללא קשר לשעות הנוספות שעבדתם החודש, הרי שכל זה השתנה. החודש מהפכת תלושי המשכורת יצאה לדרך, עם כניסתו של תיקון 24 לחוק הגנת השכר וכעת אתם מקבלים תלוש שכר משופצר, שקוף, ברור והוגן יותר, הכולל פירוט מדוייק של מספר שעות העבודה שעבדתם בחודש האחרון.

מאחורי השינוי בתלושי שכר עומד הפורום לאכיפת זכויות עובדים בהובלת ח"כ שלי יחימוביץ מהעבודה ותמכו בו ההסתדרות, המעסיקים ומשרד התמ"ת.

לדברי עו"ד ניר בחרי, מבעלי משרד עוה"ד בחרי-ברעם, המתמחה במשפט אזרחי ודיני עבודה, תיקון זה חידד והבהיר מחדש את חובתו של המעביד לנהל "פנקס שכר" ולמסור לעובדיו "תלושי שכר" בכתב, והוא נושא בחובו בשורות חשובות לעובדים ולעובדות.

"בהתאם להוראת סעיף 24 לחוק המתוקן חלה חובה על המעביד לנהל בכתב פנקס שכר ולמסור לעובדו בכתב תלוש שכר וזאת לא יאוחר מהיום הקובע – היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר עבודה (בעובד לפי שכר חודשי הכוונה לתשיעי בכל חודש)".

מה כוללים פנקס השכר ותלוש השכר?

פנקס השכר ותלושי השכר שיימסר לעובד חייב לכלול את הפריטים המופיעים בתוספת לחוק וביניהם: 

פרטים לגבי העובד והמעביד,  לרבות מספר הזיהוי או מספר התאגיד של המעביד וכתובת מקום העבודה או העסק של המעביד, תאריך תחילת העסקת העובד והוותק של העובד אצל המעביד או במקום העבודה – לפי הגבוה.

שעות עבודה ושעות נוספות 
היקף המשרה של עובד במשכורת, וביחס לעובד בשכר – הבסיס על פיו משולם לו שכרו. התקופה הקלנדרית בעדה משולם התשלום כולל מספר ימי העבודה ושעות העבודה בעדם משולם השכר, מספר ימי העבודה אותם עבד העובד בפועל בתקופה בגינה משולם השכר, ומספר שעות העבודה בפועל אותם ביצע העובד ובגינם משולם השכר חייבים להופיע בתלוש השכר. בהקשר זה חייב המעביד לציין במפורש בתלוש המשכורת אם העובד נמנה על אותם עובדים אשר סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א - 1951 חל עליהם – כלומר אותם עובדים אשר תנאי עבודתם ונסיבות העבודה אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה ולפיכך חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם והם אינם זכאים, בין היתר, לגמול נוסף בגין שעות נוספות.

שכר המינימום - לדברי עו"ד בחרי, חידוש נוסף ומעניין הוא שעל תלוש השכר לכלול אף פרטים בדבר שכר המינימום לחודש ואת שכר המינימום לשעה בהתאם לתקופת התשלום.

תלוש סוציאלי - התנאים הסוציאליים של העובד 

בתלושי שכר מופיעים גם כן:

ימי החופשה
 - לדברי עו"ד בחרי, חייב תלוש השכר גם לכלול פרטים בדבר מספר ימי החופשה הנכללים בתקופת התשלום, ויתרת ימי החופשה לעובד. 

ימי מחלה - בתלוש השכר יש לציין א
ת גם את מכסת ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה. בנוסף חייבים תלושי השכר לכלול פרטים בדבר השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה, שכרו הרגיל, ופרטים על התשלומים האחרים פרט לשכר הרגיל לרבות – גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה – כאשר ביחס לאותם תשלומים אחרים יש להוסיף ולפרט את סוג התשלום, מספר היחידות בעבורן שולם, ואת סכום התשלום.

שכר נטו - בנוסף, תלושי שכר צריכים כלול את שכרו ברוטו של העובד, את השכר המשולם בפועל (נטו) ואת דרך התשלום, כאשר אם התשלום מבוצע באמצעות חשבון בנק יש לכלול את מספר החשבון ופרטי הבנק.

ניכויי שכר - תלוש השכר חייב לכלול גם פרטים בגין הניכויים משכרו של העובד (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, קופת גמל וכל ניכוי אחר), וכן את התשלומים של המעביד בעד זכויות סוציאליות לעובד שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, לרבות
הפרשות מעביד לקופת גמל

הסנקציות על תלוש שכר שלא נמסר בזמן או שלא כלל את כל הפרטים הנדרשים:

"במסגרת התיקון לחוק נקבעה עבירה פלילית למעביד אשר אינו מוסר לעובדו תלוש שכר במועד או מוסר לו תלוש שכר שאינו כולל את כל הפרטים המפורטים לעיל ובתוספת לחוק. בנוסף קובע התיקון לחוק כי לבית הדין שמצא כי מעביד לא מסר לעובדו ביודעין תלוש שכר או שמסר לו ביודעין תלוש שכר החסר פרטים כמתחייב, הסמכות לפסוק לטובת העובד פיצויים לדוגמה – שאינם תלויים בנזק – בעד כל תלוש, בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ לכל תלוש".

עו"ד בחרי מציין שהוראה חשובה נוספת בחוק המתוקן מצויה בסעיף 26ב' לחוק, הקובע כי על המעביד הנטל להוכיח את גמול שעות העבודה הנוספות ואת גמול שעות העבודה בגין מנוחה שבועית. במקום שבו שעות העבודה בין המעביד לעובד שנויות במחלוקת, והמעביד לא הציג רישומי נוכחות של העובד מתוך פנקס שעות העבודה והמנוחה שעליו לנהל. קביעה זאת באה לשנות מהמצב החוקי ששרר קודם לכן ואשר הטיל את נטל ההוכחה על העובד דווקא. יודגש עם זאת כי הנטל האמור הוגבל בתיקון למספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות בשבוע, ו- 60 שעות נוספות בחודש.

* אין לראות באמור תחליף לחוות דעת מקצועית על ידי עורך דין.

<<בואו לבדוק כמה אתם באמת שווים במתחם השכר שלנו>>

 

שתף