עולם העבודה - מאמרים » מדור עבודה בהתנדבות » התנדבות: נתינה וגמול בצידה

התנדבות: נתינה וגמול בצידה

תרומה לקהילה, שיפור איכות החיים וסיפוק אישי. התנדבות אינה פעולה של נתינה בלבד, אלא פעולה שבה המתנדב זוכה גם בתגמולים אישיים

כתבות נוספות: