זכות התאגדות בהייטק

גם עובדים המשתכרים משכורות גבוהות הבינו שכדאי להם להתאגד בכדי לייצר כוח קולקטיבי על מנת לשפר את מעמדם במשא ומתן על תנאי עבודתם. המדריך לחופש ההתאגדות.