עובדים גויסו
225

איך השפיעה הקורונה על היקפי הגיוס?