עובדים גויסו
1650

לראשונה מזה שנה: התאוששות במצבת המשרות הכללית