עובדים גויסו
165

5 השלכות מידיות של הקורונה על שוק התעסוקה