איזה שכר צריך לבקש בברוטו כדי להגיע לנטו המבוקש?
שכר נטו שהינך דורש
הכנסה זקופה 
שכר לתנאים סוציאליים
שכר לקרן השתלמות 
הפרשת המעביד לפיצויים (באחוזים)
הפרשת המעביד לתגמולים (באחוזים)
הפרשת המעביד לאובדן כושר עבודה (באחוזים)
הפרשת העובד לתגמולים (באחוזים) 
הפרשת המעביד לקרן השתלמות (באחוזים)
הפרשת העובד לקרן השתלמות (באחוזים)
מספר נקודות זיכוי
חשב
מחשבון זה בחסות קבוצת שקל
קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.