לקראת גיוס חדש?
כאן בודקים כמה יעלה לך שכר העובד:
שכר ברוטו 
שכר לגמל 
שכר לקרן השתלמות 
סכום שווי שכר 
א.כ.ע (באחוזים)
הפרשת המעביד לפיצויים (באחוזים)
הפרשת המעביד לתגמולים (באחוזים)
הפרשת המעביד לקרן השתלמות (באחוזים)
חשב
מחשבון זה בחסות קבוצת שקל
קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.