שכר ברוטו (ללא הכנסה זקופה שכר ברוטו כמו למשל שווי שימוש רכב החברה)
הכנסה זקופה (כמו למשל שווי שימוש רכב החברה)
שכר לתנאים סוציאליים
שכר לקרן השתלמות (מוגבל עד התקרה)
הפרשת המעביד לפיצויים
הפרשת המעביד לתגמולים %
הפרשת המעביד לאובדן כושר עבודה %
הפרשת העובד לתגמולים (סעיף 45) %
הפרשת המעביד לקרן השתלמות %
הפרשת העובד לקרן השתלמות %
מספר נקודות זיכוי
 
כל החישובים מהווים קירוב בלבד
מחשבון זה בחסות 
* קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.