עומדים לעזוב?
חשבו את דמי האבטלה שלהם אתם זכאים:
גיל
מין
השכר ברוטו בחודש האחרון לעבודתך
השכר ברוטו בחודשיים לפני סיום עבודתך
השכר ברוטו שלושה חודשים לפני סיום עבודתך
אם הינך מקבל פנסיה חייבת במס גובהה ברוטו 
מספר נקודות זיכוי
מספר תלוים 
מחשבון זה בחסות קבוצת שקל
קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.