שכר ברוטו (ללא הכנסה זקופה שכר ברוטו כמו למשל שווי שימוש רכב החברה)
שכר לגמל (ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן פנסיה)
שכר לקרן השתלמות (מוגבל עד התקרה)
סכום שווי שכר (רכב, סלולרי וכד')
א.כ.ע %
הפרשת המעביד לפיצויים %
הפרשת המעביד לתגמולים %
הפרשת המעביד לקרן השתלמות %
 
כל החישובים מהווים קירוב בלבד
מחשבון זה בחסות 
* קבוצת שקל עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. קבוצת שקל אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י עובדיה ומנהליה המוסמכים לכך בלבד.