עולם העבודה - מאמרים » מדור שכר והטבות » כך תקראו את תלוש המשכורת שלכם – מדריך נבוכים לשכירים

כך תקראו את תלוש המשכורת שלכם – מדריך נבוכים לשכירים

מקפלים ושמים בתיק? תלוש השכר אינו מסובך לקריאה כפי שחשבתם. כך תוודאו ששולם לכם מלוא השכר וזכויותיכם נשמרו. מורה נבוכים

מאת: עו"ד (כלכלן) ירון חיים, מומחה ליחסי עבודה ולמיסוי שכר עבודה

תלוש השכר שתקבלו מידי חודש מהמעסיק שלכם הוא למעשה הכלי העיקרי באמצעותו תוודאו ששולם לכם מלוא השכר ונשמרו מלוא זכויותיכם בהתאם לחוזה העבודה האישי שלכם ובהתאם לדיני העבודה בישראל. התלוש כולל נתונים רבים כגון: רכיבי השכר ברוטו (לרבות הפרדה לרכיבים כמו : שכר בסיס, שעות נוספות, בונוסים וכיוב' ), דמי נסיעה, דמי הבראה, יתרת ימי חופשה וימי מחלה ועוד. בתלוש ניתן למצוא מידע גם אודות השכר עליו מופרשות סוציאליות , וגם סכומי ההפרשות (הן של המעסיק והן של העובד ), ניכויים מהשכר כגון:דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה.
 


בתלוש מופיעים נתונים נוספים, שאינם חלק ממשכורת של החודש השוטף, ואינם כספיים, אך חשובים לא פחות , וגם עליהם יש לעקוב : תאריך תחילת עבודה (על פיו מחושב הוותק ), דרגה (כשרלוונטי), היקף משרה, וכ"ו . בתלוש מופיע גם מידע כללי אודות שכר המינימום השעתי /חודשי.

עומס המידע אותו מחויב המעסיק לעדכן בתלוש, הופך את קריאת התלוש למסובכת, ולעיתים אף למתסכלת. עם זאת, חשוב להבין כיצד לקרוא את הנתונים בתלוש בכדי לעקוב ולוודא שאין טעויות או חלילה הפרות של חוזה העבודה שלכם או של הזכויות המוקנות לכם על פי חוק. מטרת המאמר היא לפשט את קריאת תלוש השכר ומרכיביו.


אז ממה מורכב תלוש השכר? לפניכם סעיפיו העיקריים:1. פרטים לגבי העובד והמעסיק


א. שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו.
ב. שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד (ח.פ), מען מקום העבודה.

2. פרטים לגבי הותק בעבודה

א. תאריך תחילת ההעסקה.
ב. ותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה, לפי הגבוה.

חשוב לזכור: הוותק של העובד במקום העבודה הוא נתון בעל חשיבות רבה לקביעת זכויות העובד כגון פיצויי פיטורים, דמי הבראה, ופנסיה. בדרך כלל גם השכר של העובד ורכיבי שכר נוספים מושפעים מהוותק של העובד. על כן, מומלץ לבדוק כי הפרטים הנ"ל משקפים נכונה את משך עבודתו של העובד במקום העבודה.


3. סוג משרה והיקף המשרה
 
בשוק העבודה בישראל ישנם שלושה סוגים של מעמד עובד :שעתי, יומי וחודשי. בהתאם לדין יש לתת בתלוש ביטוי לכך. כך גם להיקף המשרה ולכמות השעות /הימים שעבדתם במשך החודש שחלף.

4. תקופת התשלום

א. התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר.
ב. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר.
ג. מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר.
ד. מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.
ה. מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

חשוב לזכור: יש לבצע מעקב אחר הנתונים בסעיף זה לשם חישוב השכר והזכויות המגיעות לעובד. כמו כן, יש לבחון אם מספר ימי החופשה והמחלה משקפים את הוראות דיני העבודה הרלוונטיים או את מה שסוכם איתכם בחוזה העבודה שלכם- במידה וההסכם שלכם מיטיב יותר מהקבוע בחוק.

5. השכר ששולם לעובד

א. ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה.
ב. השכר הרגיל.
ג. תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום.
ד. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.
ה. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.

ו. סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.

6. הניכויים

א. ניכוי מס הכנסה.
ב. ניכוי דמי ביטוח לאומי (חלק העובד וחלק המעסיק).
ג. ניכוי דמי ביטוח בריאות.
ד. ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו.
ה. כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו.
ו. סך כל הניכויים.


חשוב לזכור: יש לוודא כי סכומי הניכויים משקפים את הוראות החוקים הרלוונטיים, וזאת על מנת למנוע הפחתת שכר שלא כדין.
באשר לניכויים אחרים, שלא על פי חוק, כגון ניכוי עבור ציוד או מגורים המסופקים על ידי המעסיק, יש לבחון שמדובר בניכוי חוקי. חוק הגנת השכר קובע באופן מפורש מה ניתן לנכות משכרו של עובד ומה אסור. כמו כן, חוק זה קובע סכומי תקרה לניכויים מסוימים. במידה ובוצע ניכוי המנוגד לחוק, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מתאים.
 

7. תשלומי המעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד

תשלומים שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעסיק לקופת גמל, לרבות הפרשות המעסיק לקופת גמל לפנסיה ולפיצויים.

8. פרטי הפירעון

א. הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום.
ב. הסכום בפועל (נטו) לתשלום.
ג. אופן תשלום השכר (חשבון הבנק של העובד).


עו"ד ירון חיים הינו מומחה לדיני מיסים, דיני עבודה ולחשבונאות מס, בעל משרד בתחומי מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ומכס. בין היתר, מתעסק המשרד ביחסי עבודה במשק ובמיסוי שכר עבודה.

כתבות נוספות:
שתף