אולג'ובס » עולם העבודה - מאמרים » מדור שכר והטבות » מדרגות מס הכנסה לשנת 2016 - מה חשוב לדעת?

מדרגות מס הכנסה לשנת 2016 - מה חשוב לדעת?

בדרך לשיחת שכר? דעו מראש מהו אחוז המס אותו יקזזו ממשכורתכם. מידע זה אמנם לא יכול לשנות את החוק, אך יש בו כדי לעזור לכם לקבל החלטות לגבי הצעת השכר הבאה.