עולם העבודה - מאמרים » מדור שכר והטבות » מדרגות מס הכנסה לשנת 2016 - מה חשוב לדעת?

מדרגות מס הכנסה לשנת 2016 - מה חשוב לדעת?

בדרך לשיחת שכר? דעו מראש מהו אחוז המס אותו יקזזו ממשכורתכם. מידע זה אמנם לא יכול לשנות את החוק, אך יש בו כדי לעזור לכם לקבל החלטות לגבי הצעת השכר הבאה.

 
איך מחשבים את שיעור המס מהשכר? 

 

מה חשוב לדעת על מדרגות מס הכנסה?

 
אוהד, עובד שכיר, מרוויח מדי חודש משכורת ברוטו בסך 20,000 ש"ח. בסוף החודש, לאחר הפקדות לפנסיה ו/או ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, מס הכנסה וביטוח לאומי - נותרים בידיו רק כ-14,000ש"ח. לעומתו, אורי, המרוויח משכורת ברוטו בסך 10,000 ש"ח הכוללת את אותם קיזוזים, נותר עם קצת יותר מ- 8,000 ש"ח. כיצד ייתכן הדבר?

ובכן, אוהד ואורי לא מרוויחים את אותה המשכורת, ולכן קיים שוני בחבות המס המשולם על ידם. למעשה, אוהד "תורם" יותר כסף לקופת המדינה מכיוון שמשכורתו גבוהה יותר, והכל בשל העובדה כי הוא "חוצה" כמה מדרגות מס.

 

מהן מדרגות מס?

 
חבות המס נקבעת על פי מדרגות מס המיישמות את שיטת המיסוי הפרוגרסיבי אשר נהוגה בישראל. שיטת מיסוי זו מיישמת עקרון, לפיו אנשים בעלי הכנסות גבוהות יותר לוקחים חלק גדול יותר בנטל המס. במילים אחרות, שיעור המס האפקטיבי אשר יחול על הכנסותיהם יהיה גבוה יותר. שיעור המס המדורג עולה וחל על חלק ההכנסה אשר מעבר למדרגת המס הקודמת ועד למדרגת המס הבאה, וכך הלאה.

יתרה מכך ומעבר לנטל המס, גם סכומי ההפקדות וההפרשות הסוציאליות נקבעים כאחוז מתוך ההכנסה (בכפוף לתקרה מסויימת), כך שככל שההכנסה גבוהה יותר, כך גדלות ההפרשות הסוציאליות.
 

קיבלתם הצעת שכר? דעו מראש מהי מדרגת המס עבור שכר זה

 
רבים לא לוקחים בחשבון את מדרגות המס הנהוגות בישראל. בדרך לשיחת שכר? דעו מראש מהו אחוז המס אותו יקזזו ממשכורתכם. מידע זה אמנם לא יכול לשנות את החוק, אך יש בו כדי לעזור לכם לקבל החלטות לגבי הצעת שכר. למשל, להתפשר על אלף שקלים אשר יוכלו להטות את גובה המיסוי עבור הטבות אחרות (כמו למשל עוד ימי חופשה), או להתמקח על עוד אלף שקלים כדי שמשכורת הנטו תהיה גבוהה יותר.
 

להלן שיעורי המס לשנת 2016:

 
הכנסה חודשית
שיעור המס
הכנסה שנתית
שיעור המס
עד 5,220
10%
עד 62,640
10%
מ-5,221 עד 8,920
14%
מ-62,641 עד 107,040
14%
מ-8,921 עד 13,860
21%
מ-107,041 עד 166,320
21%
מ-13,861 עד 19,800
31%
מ-166,321 עד 237,600
31%
מ-19,801 עד 41,410
34%
מ-237,601 עד 496,920
34%
מכל שקל נוסף
48%
מכל שקל נוסף
48%
 
מעבר למדרגות המס כאמור, יש להתחשב גם בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות הנובעים מהמשכורת. דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות הינם בשיעור 3.5% על הכנסה חודשית עד סך של 5,678 ₪ ומעל סך כאמור 12%, עד לתקרת הכנסה בסך 43,240 ₪.

*הלוח הינו לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים - הוראות החוק הן הקובעות.

* בחישוב המס על ההכנסה יש לקחת בחשבון גם את נק' הזיכוי האישיות המפחיתות את המס המחושב ,לדוגמא: נק' זיכוי כתושב ישראל, כולל זיכוי נסיעה 2.25 נק' , שווי נק' זיכוי הינו 2616 ₪ לשנה.

*הסכומים המופיעים בכתבה מעודכנים ליולי 2016.
שתף