עולם העבודה - מאמרים » מדור קריירה » העבודה מלחיצה אותך?

העבודה מלחיצה אותך?

מתח בעבודה לא פוגע רק ברמת התפקוד, אלא גם גולש ליתר תחומי החיים. איך מתמודדים?