עולם העבודה - מאמרים » מדור חיפוש עבודה » חיפשנו לאחשוורוש, המן ואסתר קריירה שנייה

חיפשנו לאחשוורוש, המן ואסתר קריירה שנייה

מה יעשה שר בכיר שהודח מתפקידו ואיזו קריירה הכי מתאימה לאישה שהצילה עם שלם? נכנסנו לרוח פורים והתגייסנו למצוא עבודה לגיבורי המגילה