עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » שעות נוספות לפי חוק – כיצד מחשבים על בסיס גלובאלי ושעתי

שעות נוספות לפי חוק – כיצד מחשבים על בסיס גלובאלי ושעתי

האם המשכורת הגלובלית כבר כוללת את כל השעות הנוספות בהגדרה, או שיש להוסיף לה את התשלומים האלה? התשובות לפניכם

לפי חוק, לכל עובד מגיע לקבל שכר אם הוא עבד שעות נוספות. התשלום על עבודה בשעות נוספות הוא 25% תוספת על השעתיים הראשונות ו-50% על כל שעה מעבר לכך. 


אך האם אנשים שעובדים במשכורת קבועה (שכר גלובלי) יקבלו גם את התוספות האלה על שעות נוספות? האם המשכורת הגלובלית כבר כוללת את כל השעות הנוספות בהגדרה, או שיש להוסיף לה את התשלומים האלה?

מתי מגיע תשלום נוסף לפי חוק שעות נוספות
עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה: מקבלים על זה כסף?


לפי כלל "איסור על תשלום כולל" הקבוע בסעיף 5 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958- המעסיק לא אמור לשלם עבור שעות נוספות למי שעובד במשכורת גלובלית. למרות זאת, קבע בית הדין לעבודה כי בכל זאת ניתן לקבוע תשלום כולל נפרד עבור תוספת שעות נוספות במסגרת המותר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה - בהתאם לסיכום מראש על מספר מרבי של שעות נוספות אליהן מתייחסת התוספת. אבל זה נכון רק אם העובד אכן מבצע שעות נוספות בפועל. אם הוא לא עובד שעות נוספות, התוספת לשכר תיחשב כחלק משכר הבסיס שלו.

איך נדע אם משלמים לנו על שעות נוספות?


בתלוש המשכורת המעסיק חייב לציין, בנפרד, את תוספת השעות הנוספות - בין אם הן כלליות ובין אם הן משולמות עבור עבודה בפועל של שעות נוספות נספרות. זאת כדי שתלוש השכר ישקף בצורה ברורה את התוספת עבור השעות הנוספות משכר העבודה הבסיסי. כיום, לאור תיקוני החקיקה, כאשר על המעסיק לפרט בתלוש המשכורת את ימי העבודה ואת שעות העבודה שעבד העובד בפועל, הבדיקה והמעקב אחרי ביצוע הוראות אלו קלים יותר.

שימו לב – יש חוזים שבהם העובד והמעסיק מסכמים על תשלום תוספת שעות נוספות כולל - ואז מקבל העובד את התוספת הכללית עבור שעות עבודה נוספות, גם אם לא עבד בפועל את מכסת השעות הנוספות עליהן סוכם (שהיא מסגרת המקסימום של כמות שעות העבודה שיוכל העובד לבצע). אבל זאת בתנאי שכן ביצע כמות מסוימת של שעות עבודה נוספות.

לסיכום, עובד אשר הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה חלות עליו, העובד בשכר כללי (גלובלי) זכאי לדרוש תשלום תוספת עבור שעות עבודה נוספות שביצע בפועל, בין אם במסגרת בדיקה פרטנית של שעות נוספות שביצע בפועל, ובין במסגרת הסכמה על תוספת שעות נוספות כוללת.      

נכתב על ידי צוות פורום דיני עבודה, המגיש
יעוץ משפטי בדיני עבודה באתר הפורומים המשפטיים

 

שתף