דרושים שב"כ - שירות הביטחון הכללי

חברה בתחום:
אתר הבית: www.shabak.gov.il/jobs
כתובת החברה:
מספר עובדים: לא רלוונטי

פרופיל חברה:

שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת ביטחון המדינה. ייעודו, תפקידיו וסמכויותיו של השירות קבועים כיום במסגרת חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב- 2002 שהינו חוק פומבי וגלוי לכל.

משרות בשב"כ - שירות הביטחון הכללי

לא נמצאו משרות